Stiefplancoaching

Het nieuw samengestelde gezin

Je hebt een nieuwe liefde gevonden. Het is heerlijk om je weer gelukkig te voelen. 

Een nieuw gezin, gebaseerd op de nieuwe liefde van twee mensen, dat is prachtig. 

Natuurlijk kies je voor je nieuwe liefde, maar soms krijg je de kinderen en de andere biologische ouder plus familie er ongevraagd bij. Naast je nieuwe liefde heb je ineens ook een samengesteld gezin, in onze samenleving allang geen uitzondering meer. 

Vol goede moed beginnen jullie eraan maar de praktijk blijkt vaak niet zo eenvoudig. 

In het nieuw samengestelde gezin is meer en een (nog) betere onderlinge communicatie nodig. Waar in het kerngezin dingen vanzelf ontstaan of vanzelfsprekend zijn, moet je dit in je nieuwe gezin opnieuw en actief vormgeven. Over het algemeen is het voor samengestelde gezinnen minder gemakkelijk om een veilig evenwicht te verkrijgen dan in kerngezinnen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van de nieuw samengestelde gezinnen binnen een paar jaar weer uit elkaar gaan. Bestaan gelukkige stiefgezinnen? Ja gelukkig wel en steeds meer…….

Het vraagt om inzicht, afstemming, goede afspraken en vooral elkaar en jezelf de tijd geven om met elkaar het goede te doen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer je twee gezinnen samenvoegt is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. 

Wat maakt het samenleven in een samengesteld gezin zo complex?

  • Twee culturen komen samen; ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten en dit wordt samengebracht.
  • Iedereen heeft een achtergrond van verlies (scheiding of overlijden) wat ook op zijn tijd gevoelens van verdriet met zich mee kan brengen. Op een eerder moment is er afstand gedaan van vertrouwde omgeving en relaties. 
  • Verworven loyaliteiten en bloedbanden. Wie komt er eerst, je partner of je kinderen? Hoe zit het met de loyaliteit naar ieders ex-partner? 
  • Gevoelens van afgunst en jaloezie voor de aandacht die de kinderen krijgen of de ex-partner van de partner.
  • Het gevoel van buitengesloten zijn als stiefouder wat als pijnlijk en frustrerend kan worden ervaren. 

Positieve aspecten van een samengesteld gezin

Gelukkig zijn er ook positieve aspecten te noemen over een samengesteld gezin. Als het gezin in staat is samen de fasen van gezinsvorming goed te doorlopen, dan kan het juist een verrijking zijn om samen te leven in een samengesteld gezin en kunnen alle gezinsleden leren van de (soms nieuwe) situaties en profiteren van de verschillen die er zijn. 

Het kost zoals gezegd wel de nodige tijd wat goed is om je te realiseren. Gemiddeld blijkt dat voor het samengaan van twee gezinnen er 4 tot 7 jaren nodig zijn voor dat er weer een stabiel evenwicht wordt ervaren. 

Je bewust zijn van de tijd die het kost kan al helpen om minder te schrikken van de spanningen die jullie ervaren de eerste jaren van jullie samenzijn. 

Stiefgezinnen begeleiden

Het kan helpend zijn om steun te vragen bij een stiefplancoach. In de gesprekken is er allereerst ruimte voor erkenning van je gevoelens. Alles mag er zijn. Natuurlijk geef ik ook uitleg over de kenmerken van een samengesteld gezin. Wat mag/kun je verwachten van je partner en van de kinderen? Wat is jouw rol in het nieuwe gezin? Hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt? Hoe onderhoud je de partnerrelatie? Hoe bouw je een band op met de kinderen? In hoeverre mag je je bemoeien met de opvoeding van de kinderen en… welke rol mag een ex-partner spelen in jullie gezin. Duidelijkheid verkrijgen over dit soort zaken voorkomt veel teleurstelling, frustratie en ruzie en maakt het samenwonen een stuk relaxter en leuker. 

Verder kun je alles waar jullie tegenaan lopen inbrengen. Al pratende bedenken we samen een oplossing die voor jullie goed voelt. Door op deze manier een paar kwesties te bespreken, leren jullie om dat later thuis ook samen te doen.

Wie kunnen er in gesprek ?

Welkom zijn de ouders, stiefouders en kinderen.  Ook de opa’s, oma’s die betrokken zijn bij het samengestelde gezin zijn welkom want ook zij raken dikwijls betrokken bij de bijzondere dynamiek van stiefgezinnen. 

Als je je stiefgezin serieus neemt moet je het maken van een stiefplan net zo serieus nemen als het ouderschapsplan dat mogelijk eerder al gemaakt is. 

Met de hulp van een stiefplancoach kun je het Stiefouderschapsplan-kortweg- Stiefplan opstellen. Hiermee breng je jouw nieuwe gezin in kaart en leg je afspraken en wensen voor het nieuwe gezin vast. Met het Stiefplan vergroot je de kans dat jullie nieuwe  gezin wel zal slagen. 

Mochten jullie mij vragen om jullie daarbij te ondersteunen dan is het goed te weten dat ik speciaal ben opgeleid om stiefgezinnen te begeleiden in de opleiding tot Stiefplan-Coach.