Kindbehartiger

Oriënterend gesprek (maximaal 30 minuten)Gratis
Kindgesprek€75
Individueel gesprek met ouder€75
Gezamenlijk gesprek ouders€96
Overleg met derde(n), telefoongesprekken en rapportages ten behoeve van het traject€75
Genoemde bedragen zijn op basis van uurtarief en exclusief BTW

SCHIP-aanpak

Intake (60 minuten)€85
Sessie (90 minuten)€150
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Afhankelijk van de complexiteit van de situatie zijn er 10-14 sessies nodig. Doorgaans worden de kosten gedeeld door de partners.

Stiefplancoaching

Adviesgesprek 

Jullie ontvangen belangrijke informatie over het vormen van een samengesteld gezin en maatwerk tips & tricks.

Duur: 1 gesprek (1,5 uur)€175
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW

Opstellen Stiefplan

In een stiefplan maken jullie onder mijn begeleiding afspraken voor een goede basis voor jullie nieuwe gezin. 

Duur: 6 sessies van 1,5 uur€105
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW

Coachingstraject

Individueel, samen of met het gezin

Duur: 6 sessies van 1,5 uur€105
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW

Kindgesprek

Duur: 1 – 1,5 uur€75
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW

Evaluatiegesprek

Duur: 1,5 uur€105
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW
Ouderschapsplan opstellen of herzien€96
Genoemd bedrag is op basis van uurtarief en exclusief BTW

Mediation

Kennismakingsgesprek (30 minuten)Gratis
Uurtarief€180
Kindgesprek tijdens mediationproces€75
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Mediationuren kunnen o.a. worden besteed aan voorbereiding, intakegesprekken, mediationbijeenkomsten, telefoongesprekken en email-verkeer met partijen en derden, verslaglegging, correspondentie, dossierstudie en het opstellen van overeenkomsten.

Bij sommige rechtsbijstandsverzekeringen wordt mediation ook vergoed. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.

Relationele bemiddeling

Oriënterend gesprek (max 30 minuten)Gratis
Gezamenlijke gesprekken€96
Genoemde bedragen zijn op basis van uurtarief en exclusief BTW

Gezins- en jongerencoaching

Oriënterend gesprek (max 30 minuten)Gratis
Individuele gesprekken€75
Gezamenlijke gesprekken€96
Genoemde bedragen zijn op basis van uurtarief en exclusief BTW

Individuele coaching en begeleiding

Oriënterend gesprek (max 30 minuten)Gratis
Individueel gesprek (60 minuten)€75
Genoemde bedragen zijn op basis van uurtarief en exclusief BTW

Vergoeding Jeugdzorg

In uw gemeente, bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdteams of Sociale Teams zou u kunnen informeren naar financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een PGB (Persoons Gebonden Budget). Hier is het woonplaatsbeginsel van kracht. Het kind waar PGB voor gevraagd wordt, moet wonen in de plaats waar de vergoeding wordt aangevraagd.

Reiskosten

Reiskosten die in rekening worden gebracht zijn € 0,19 per kilometer binnen de gemeente Hoeksche Waard. Buiten deze gemeente wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.  Indien de reistijd langer dan een half uur is, wordt € 30 per uur reistijd in rekening gebracht.

Handig om te weten:

  • Tot 24 uur van tevoren kunt u de afspraak kosteloos annuleren. 
  • Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan wordt de sessie geheel in rekening gebracht. De tijd is immers voor je gereserveerd, ook wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak. Bij overmacht of een noodsituatie wordt uit coulance geen 100%, maar 50% van de sessietijd in rekening gebracht