Kindbehartiger

Scheiden en de kinderen

Alle ouders wensen dat de kinderen zich ook na de scheiding gezond en gelukkig ontwikkelen. Vraag aan ouders hoe zij denken over de scheiding en je hoort vaak: “ Mijn kind staat centraal”.

Alle ouders hebben de intentie om de kinderen zo min mogelijk verdriet van de scheiding te laten meekrijgen. Dit vergt echter kennis in wat kinderen nodig hebben op zo’n moment. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen, geen zin heeft om met de ouders te praten of dat er een juridische procedure op komst is. Dan kan een Kindbehartiger helpen. Voorkom te allen tijde een vechtscheiding!

Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie om (het liefst aan het begin van de scheiding) te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

Kindbehartigers zijn die professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat óók na de scheiding blijft en bekend zijn met het juridisch speelveld.

Via de Kindbehartiger wordt de materie rondom de scheiding op kindvriendelijke wijze vertaald en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

Een korte animatiefilm over de rol van een Kindbehartiger

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.
  • Wanneer ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind verloren lijkt te gaan.
  • Indien een kind uitgenodigd wordt voor een kindgesprek bij de rechter. Samen met de Kindbehartiger kan het kind zich voorbereiden.
  • Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Lange tijd, soms jaren na de scheiding kan een kind plotseling verdrietig of boos zijn door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de ondersteuning wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind (tot 16 jaar). Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning, of zelf contact zoeken. Het kan tevens zo zijn dat een rechter dit adviseert, dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger of dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten.

De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor de kinderen is er een speciale pagina, klik hier om deze te bekijken.

Wil je snel een afspraak voor jezelf of jouw kind(eren) maken, neem dan contact met mij op. We kunnen dan zo snel mogelijk starten.

De kaft van ‘Gelukkig gescheiden’ van Liesbeth Geerts: een prentenboek dat helpt de emoties bij jonge kinderen bespreekbaar te maken.

Zorg ervoor dat uw kinderen gewoon gelukkig zijn, ook wanneer u als ouders aan het scheiden bent!